Holmenkollen hotell og Bring Cargo benytter digitale radioer fra Hytera


Bring Cargo/Posten

Bring Cargo/Posten bruker digitale radioer (Hytera PD705/785/MD785) og repeatere (Hytera RD985) inne på terminalene, samt til henting av containere på tomtene. Containerne blir montert på lastebilene. Videre har de radioer i lastebiler som går mellom 3 terminaler i Oslo. Teamlederne har radioer som har egne kanaler, slik at de kan kommunisere sammen uten at alle hører dette. Ved å benytte radioer, kan de alltid få tak i den nærmeste lastebilen, noe som gir besparelser i ressursbruk. 

 

Holmenkollen Park Hotell Rica

Personalet benytter mobiltelefoner til å kommunisere med hverandre. Det er viktig for hotellet å ha et back up system som er pålitelig og som dekker hele hotellet. Holmenkollen Park Hotell bruker digitale radioer fra Hytera (Hytera PD705 med GPS og Hytera RD985). Radioene ligger på faste steder på hotellet. Skulle det f.eks gå en brannalarm et sted på hotellet, vil en av de ansatte ta en radio og sjekke situasjonen, mens en annen radio befinner seg hos de ansatte i resepsjonen. På denne måten vil de ha kontinuerlig kontakt slik at situasjonen kan vurderes til enhver tid.

             

http://www.zodiac.no/padmin/public/img2.ashx?id=1144

...tilbake