Hytera digitalradio (DMR) / Hytera antenne VHF 136-174 MHz SMA til PD5-/PD7-serien AN0155H08


Hytera antenne VHF 136-174 MHz SMA til PD5-/PD7-serien AN0155H08
Lagerstatus:
Varenummer: 49013

Hytera antenne VHF 136-174 MHz SMA til PD5-/PD7-serien (AN0155H).